Autor: Andrzej Tomaszewski

WPISY AUTORA : Andrzej Tomaszewski
Uwolnij się od kredytu frankowego
Standardy obowiązujące przy prowadzeniu sprawy umów kredytów frankowych – umów indeksowanych i denominowanych, wykaz podmiotów przeciwko którym Kancelaria prowadzi sprawy sądowe. ETAP I – Przyjęcie zlecenia i jego analiza Po [...]
Czytaj więcej
Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) – zwrot nadpłaconych rat lub unieważnienie umowy – wyrok TSUE
Prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów frankowych lub ich kontynuacji jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczeniu z dnia 03 października [...]
Czytaj więcej
Skutki braku wpisu do KRS uchwały o zmianie umowy spółki w terminie 6 miesięcy od…
Odwołanie w art. 256 § 3 k.s.h. do odpowiedniego stosowania art. 169 k.s.h. w odniesieniu do uchwały o zmianie umowy spółki powoduje, że w razie uchybienia terminowi sześciu miesięcy do [...]
Czytaj więcej
Udział w spółce wspólnika wchodzi w skład majątkowej wspólności małżeńskiej jeżeli wkład wniesiony do sp.…
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07 lipca 2016r., sygn. akt III CZP 32/16 Jeżeli wkład wniesiony do spółki z o.o. należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również jego [...]
Czytaj więcej
GIF nie może z roku na rok zmieniać interpretacji przepisów
Wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 417/17 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 1 lutego 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję [...]
Czytaj więcej
Wykładnia dokonana przez SN art. 32 i 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty…
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt III CSK 227/11 podkreślił, że sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej [...]
Czytaj więcej
Wybór alternatywnej metody diagnostycznej lub leczniczej
Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt I ACa 355/13 podkreślił, że: Pacjent, aby mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać o alternatywnej metodzie leczenia [...]
Czytaj więcej
Brak znajomości przez lekarza zmieniających się przepisów narusza normy etyczne
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez obrońcę obwinianego, od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 3 [...]
Czytaj więcej
Źródła prawa medycznego – Kodeks Etyki Lekarskiej
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt SDI 71/15 potwierdził stanowisko wyrażane w doktrynie i orzecznictwie wielokrotnie, że Kodeks Etyki Lekarskiej jest aktem wydanym w [...]
Czytaj więcej
Umowy frankowe
Kurs franka do spłaty kredytu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. akt II CSK 803/16 orzekł, że ustalenie kursu spłaty kredytu frankowego może nastąpić na podstawie [...]
Czytaj więcej