Autor: Monika Hlebowicz

WPISY AUTORA : Monika Hlebowicz
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za dystrybucję obligacji korporacyjnych spółki GetBack
W  kwietniu 2018 r. ujawniono, jedną z największych afer finansowych w ostatnich latach, w której pokrzywdzonych zostało  ok. 9 tys. nabywców obligacji korporacyjnych spółki. W  większości to osoby prywatne (byli [...]
Czytaj więcej
Powołanie do spadku w testamencie obcej osoby – opiekunki
Bardzo często zdarza się, że spadkodawca powołuje do spadku w testamencie zupełnie obcą osobę, nawet w sytuacji kiedy ma najbliższą rodzinę albo nieco dalszą,niemniej rodzinę. Oczywiście testator ma prawo, by [...]
Czytaj więcej
Uszkodzenie nerwów przy wszczepieniu trzech implantów zębowych – 35 tys. zadośćuczynienia i odszkodowanie z odsetkami
Sygn. akt I C 52/15 W dniu 13.02.2012r. J. G. (1) zgłosił się do Centrum (…) s. c. K. C., T. C. w Ł. – posiadającego polisę OC w (…) [...]
Czytaj więcej
Wadliwy zabieg laserowy usunięcia przebarwień w Gabinecie Dermatologicznym – 100 tys. zadośćuczynienia
Wyrokiem z dnia 29 listopada 2012r. sygn. akt I C 2915/10 Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził tytułem zadośćuczynienia od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 91000zł z ustawowymi odsetkami od [...]
Czytaj więcej
Odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi na oblodzonym, nieodśnieżonym, nierównym chodniku
Nadeszła zima a z nią szereg niebezpieczeństw związanych z zaniedbaniami odpowiednich służb porządkowych oraz właścicieli/najemców/zarządców posesji zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz chodnikach znajdujących się w sąsiedztwie ich nieruchomości. [...]
Czytaj więcej
300 000 zł zadośćuczynienia za wykonanie zbędnego zabiegu amputacji piersi
Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 300 999,85 złotych z ustawowymi odsetkami od 10 sierpnia 2012 roku [...]
Czytaj więcej
Przeniesienie własności nieruchomości rolnej
W wyniku wejścia w życie w dniu 30.04.2016 r. nowelizacji ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego kodeksowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi zostały uzupełnione dodatkowymi regulacjami powodującymi ograniczenia [...]
Czytaj więcej
Niedowład kończyn dolnych wskutek operacji kręgosłupa szyjnego – błąd decyzyjny i terapeutyczny
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 24 września 2014 r. zasądził od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i PZU S.A na rzecz poszkodowanego: kwotę 350.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami, [...]
Czytaj więcej
Środki dowodowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku a problemy praktyczne
Celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest wydanie orzeczenia potwierdzającego następstwo prawne po zmarłym. Postanowienie będzie wykazywać uprawnienia wskazanych w nim osób do objęcia spadku. Do jego wydania niezbędne jest [...]
Czytaj więcej
Prawo medyczne – zagadnienia terminologiczne
Lekarze w związku z wykonywaniem zawodu narażeni są na ponoszenie aż trzech zróżnicowanych rodzajów odpowiedzialności prawnej. Mogą ponosić: odpowiedzialność cywilną, zawodową oraz karną. Odpowiedzialność cywilna powstaje z momentem wyrządzenia szkody [...]
Czytaj więcej