Nasze usługi

Zakres specjalizacji

Prawo medyczne
Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia, renty za błąd medyczny, zaniedbania lekarza...
Czytaj więcej
Prawo farmaceutyczne
Pomoc prawna świadczona hurtowni farmaceutycznej, sporządzanie odwołania od decyzji GIF, reprezentowanie przed GIF...
Czytaj więcej
Prawo cywilne
Sporządzanie i weryfikacja oraz negocjowanie umów, porozumień, ugód i innych aktów prawnych, odszkodowania...
Czytaj więcej
Prawo administracyjne
Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej...
Czytaj więcej
Prawo handlowe
Obsługa prawna procesów zakładania, przekształcenia oraz likwidacji działalności gospodarczej...
Czytaj więcej
IT i prawo autorskie
Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów m.in: licencyjnych, serwisowych, leasingu...
Czytaj więcej