Odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi na oblodzonym, nieodśnieżonym, nierównym chodniku

20
Sty2018

Odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi na oblodzonym, nieodśnieżonym, nierównym chodniku

Nadeszła zima a z nią szereg niebezpieczeństw związanych z zaniedbaniami odpowiednich służb porządkowych oraz właścicieli/najemców/zarządców posesji zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz chodnikach znajdujących się w sąsiedztwie ich nieruchomości.

Wszystkie drogi i chodniki powinny znajdować się w stanie zapewniającym bezproblemowe poruszanie się po nich. W praktyce chodniki są często nierówne, posiadają ubytki nawierzchni (dziury), wystające płyty a zimą bywają nieodśnieżone i oblodzone, co jest efektem zaniedbania odpowiednich podmiotów lub instytucji. Daleko idące i poważne szkody w okresie zimowym mogą wyrządzić również zwisające z budynków sople lodu bądź nawisy śnieżne oraz zalegający na dachach śnieg.

Szkody na osobie jakich możemy doznać to najczęściej skręcenia, złamania, zwichnięcia kończyn jak i inne obrażenia ciała). Ale możemy również ponieść szkodę majątkową jak np. uszkodzenia/zniszczenia ubrań a w przypadku pojazdów np. uszkodzeń felg i opon, układu zawieszenia na skutek jazdy po dziurawych drogach, szyb i karoserii samochodowych w wyniku spadającego z dachu śniegu i lodu.

W każdym przypadku zaistniałego zdarzenia możemy dochodzić odszkodowania od odpowiedzialnego podmiotu publicznego lub prywatnego. I tak, gdy w wyniku wypadku, na skutek którego doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, np. w wyniku poślizgu na oblodzonym chodniku złamaliśmy nogę, wówczas możemy dochodzić wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem. Przede wszystkim możemy dochodzić zwrotu kosztów leczenia, odszkodowania za utracony zarobek, odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową (np. stłuczenie okularów, rozdarcie spodni) czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W związku z koniecznością udowodnienia winy podmiotowi odpowiedzialnemu należy zadbać o zebranie odpowiednich dowodów związanych ze zdarzeniem. Jeśli doznaliśmy poważnego wypadku należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i upewnić się, że tzw. karta czynności ratunkowych zawiera opis okoliczności wypadku oraz informację o nawierzchni (przyczynie upadku), wezwać policję lub straż miejską. Zwykle, gdy ulegamy urazowi nie myślimy o zbieraniu dowodów, dlatego warto również powiadomić osobę najbliższą, która przybędzie na miejsce zdarzenia i „chłodnym okiem” wykona zdjęcia telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym doznanych obrażeń, stanu nawierzchni chodnika oraz okoliczności w chwili zdarzenia. To ważne do dowodzenia winy, gdyż łatwiej wówczas wykazać, że w danym miejscu na chodniku znajdował się np. lód, albo dziura. Warto zrobić kilka ujęć w różnej odległości, by uchwycić również inne okoliczności np. pogodową aurę. Podmiot odpowiedzialny będzie starał się wszelkimi sposobami podważać wykazywaną mu winę. Im więcej szczegółowych dowodów tym łatwiej i szybciej uzyskać odszkodowanie. Kolejnym ważnym dowodem będą świadkowie, którzy widzieli wypadek. Im więcej świadków tym lepiej. Należy pamiętać o zapisaniu ich nazwisk i danych kontaktowych. Poszkodowany powinien zbierać dokumentację medyczną czyli rachunki, faktury za leczenie jak również koszty dojazdu.I pozostaje już tylko ustalenie adresata roszczeń wynikających z wypadku.

W zależności od tego, gdzie doszło do zdarzenia, odpowiedzialność spoczywa na różnych podmiotach. W przypadku przystanków i torowisk odpowiada zakład komunikacji, który korzysta z tej infrastruktury, za powierzchnie handlowe, które są dostępne dla konsumentów jest odpowiedzialny przedsiębiorca, za chodniki na drodze publicznej – zarządca tej drogi. Natomiast za chodniki położone wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za wypadki również wtedy, gdy zlecił odśnieżanie i usuwanie lodu specjalnej firmie. Jeśli tak się stało, roszczenia należy kierować do tej firmy. Gdy jednak za utrzymanie drogi dojazdowej czy chodnika odpowiada dozorca (zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), wówczas jego zaniedbania obciążają właściciela. Jeśli przewróciliśmy się na chodniku, za którego utrzymanie odpowiada zarządca nieruchomości, możemy domagać się odszkodowania z jego polisy OC. Wówczas w administracji danego budynku lub osiedla powinniśmy złożyć podanie o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i ewentualnie odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku rzeczy osobiste ( np. laptop lub inny sprzęt). Do podania dołączyć zdjęcia, zeznania świadków, rachunki za leki, sprzęt ortopedyczny, zniszczone ubrania, itp. w celu wykazania związku naszego wypadku z zaniedbaniem właściciela lub administratora. Podmiot odpowiedzialny za zdarzenie może przekazać naszą sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym ma wykupione ubezpieczenie OC, lub, jeśli nie ma takiej polisy, może zaspokoić nasze roszczenia osobiście. Jeżeli zarządca zlecił odśnieżanie specjalistycznej firmie, która nie wywiązała się z tego obowiązku, należy zgłosić się do tej firmy. Obecnie firmy odśnieżające najczęściej także mają OC z wysokimi sumami ubezpieczenia. A jeśli do wypadku doszło na prywatnej posesji lub na oblodzonym chodniku przed czyimś domem, wówczas należy zgłosić się do właściciela nieruchomości. Odszkodowanie będzie można dostać z dobrowolnej polisy OC w życiu prywatnym (jeśli właściciel ją posiada) lub bezpośrednio od niego.

Jeżeli jednka właściciel drogi lub zarządca nieruchomości nie uznaje swojej winy lub nie godzi się z wysokością naszych roszczeń, wtedy trzeba dochodzić swoich praw w sądzie. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela posesji lub położenie terenu, na którym doszło do wypadku. Pozew taki będzie się wiązał z wniesieniem opłaty sądowej. Opłata sądowa wynosi 5 % wartości sporu (kwoty roszczeń, których dochodzimy) nie mniej niż 30 zł.

Warto dochodzić swoich praw. Przede wszystkim uzyskamy należne nam zadośćuczynienie i odszkodowanie, a po drugie dzięki takim roszczeniom podmioty odpowiedzialne będą rzetelniej wywiązywać się z obowiązków dbałości o dobry stan dróg i chodników.

Kancelaria Radców Prawnych HTM pomaga poszkodowanym w uzyskiwaniu rekompensaty za szkody osobowe i majątkowe wskutek wypadków na drogach lub chodnikach zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Zostaw komentarz

Proszę wprowadź swoje imię.

Proszę wprowadź komentarz.