300 000 zł zadośćuczynienia za wykonanie zbędnego zabiegu amputacji piersi
Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 300 999,85 złotych z ustawowymi odsetkami od 10 sierpnia 2012 roku [...]
Czytaj więcej