Prawo medyczne – zagadnienia terminologiczne
Lekarze w związku z wykonywaniem zawodu narażeni są na ponoszenie aż trzech zróżnicowanych rodzajów odpowiedzialności prawnej. Mogą ponosić: odpowiedzialność cywilną, zawodową oraz karną. Odpowiedzialność cywilna powstaje z momentem wyrządzenia szkody [...]
Czytaj więcej
Prawo farmaceutyczne
Kiedy Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) cofa a kiedy może cofnąć zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2016 [...]
Czytaj więcej