Źródła prawa medycznego – Kodeks Etyki Lekarskiej
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt SDI 71/15 potwierdził stanowisko wyrażane w doktrynie i orzecznictwie wielokrotnie, że Kodeks Etyki Lekarskiej jest aktem wydanym w [...]
Czytaj więcej