Wybór alternatywnej metody diagnostycznej lub leczniczej
Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt I ACa 355/13 podkreślił, że: Pacjent, aby mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać o alternatywnej metodzie leczenia [...]
Czytaj więcej