Brak znajomości przez lekarza zmieniających się przepisów narusza normy etyczne
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez obrońcę obwinianego, od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 3 [...]
Czytaj więcej