Środki dowodowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku a problemy praktyczne
Celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest wydanie orzeczenia potwierdzającego następstwo prawne po zmarłym. Postanowienie będzie wykazywać uprawnienia wskazanych w nim osób do objęcia spadku. Do jego wydania niezbędne jest [...]
Czytaj więcej