Udział w spółce wspólnika wchodzi w skład majątkowej wspólności małżeńskiej jeżeli wkład wniesiony do sp.…
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07 lipca 2016r., sygn. akt III CZP 32/16 Jeżeli wkład wniesiony do spółki z o.o. należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również jego [...]
Czytaj więcej