Prawo medyczne – zagadnienia terminologiczne
Lekarze w związku z wykonywaniem zawodu narażeni są na ponoszenie aż trzech zróżnicowanych rodzajów odpowiedzialności prawnej. Mogą ponosić: odpowiedzialność cywilną, zawodową oraz karną. Odpowiedzialność cywilna powstaje z momentem wyrządzenia szkody [...]
Czytaj więcej