Tag: zadośćuczynienie za błąd

Niedowład kończyn dolnych wskutek operacji kręgosłupa szyjnego – błąd decyzyjny i terapeutyczny
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 24 września 2014 r. zasądził od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i PZU S.A na rzecz poszkodowanego: kwotę 350.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami, [...]
Czytaj więcej