Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

  • pomoc prawna świadczona hurtowni farmaceutycznej przy sporządzaniu odpowiedzi na zastrzeżenia do raportu kontrolnego oraz pism do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF),
  • sporządzanie odwołania od decyzji GIF, skargi do sądu administracyjnego na decyzje GIF oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie hurtowni farmaceutycznej przed GIF oraz przed sądami administracyjnymi – WSA oraz NSA.