IT i prawo autorskie

IT i prawo autorskie

  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów m.in: licencyjnych, serwisowych, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, sprzedaży, dostarczania, leasingu oraz  najmu sprzętu informatycznego,
  • prowadzenie spraw z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów,
  • pomoc prawna, w tym udzielenie porad i opinii prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych.