Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentowanie stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania oraz wniosków i stanowisk stron w toku postępowania,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym,
  • sporządzanie skarg oraz reprezentacja w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.