Prawo cywilne

Prawo cywilne

  • sporządzanie i weryfikacja oraz negocjowanie umów, porozumień, ugód i innych aktów prawnych,
  • prowadzenie spraw z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umów,
  • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,
  • odszkodowania z tytułu niewykonania umowy,
  • windykacja należności,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych.