Prawo handlowe

Prawo handlowe

  • obsługa prawna procesów zakładania, przekształcania oraz likwidacji działalności gospodarczej (przygotowywanie umów spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji w KRS, wypełnianie formularzy w trakcie postępowań o dokonanie lub zmianę wpisu w KRS),
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów oraz kontraktów zawieranych przez przedsiębiorców w toku działalności gospodarczej,
  • obsługa prawna sporów sądowych oraz udział w czynnościach przedsądowych zmierzających do rozwiązania sporów.