Uwolnij się od kredytu frankowego

04
Lis2019

Uwolnij się od kredytu frankowego

Standardy obowiązujące przy prowadzeniu sprawy umów kredytów frankowych – umów indeksowanych i denominowanych, wykaz podmiotów przeciwko którym Kancelaria prowadzi sprawy sądowe.

ETAP I – Przyjęcie zlecenia i jego analiza

Po otrzymaniu zlecenia i przesłaniu dokumentów Kancelaria rozpoczyna prowadzenie sprawy. Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew, przygotowuje pisma procesowe i reprezentuje Klienta przed sądami cywilnymi.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i tak też jest ona prowadzona przez zespół naszej Kancelarii. Naszym przyszłym klientom proponujemy do rozważenia kilka wariantów. Każdy wariant jest przed wysłaniem pozwu do sądu indywidualnie omawiany z klientem.

ETAP II – Pozew

Kancelaria jest zdania, że w pierwszej kolejności należy podnieść w pozwie sprawę nieważności umowy ze względu na wady prawne umów indeksowanych i denominowanych. Uważamy, że obowiązek zwrotu wykorzystanego kredytu w oznaczonych terminach spłaty stanowi główne świadczenie kredytobiorców, a obowiązek ten nie może być ustalany przez zapisy niedozwolone w umowie (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09 maja 2019 r., sygn. akt I CSK 242/18).

W przypadku, gdy sąd orzeka o stwierdzeniu nieważności umowy, strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń wzajemnych. Bank musi zwrócić Kredytobiorcy wszystkie wpłaty , które otrzymał od niego tytułem spłaty kredytu, prowizje, ubezpieczenia (np. niskiego wkładu własnego) i inne opłaty. Kredytobiorca natomiast powinien zwrócić na rzecz banku kwotę otrzymanego kredytu. W wielu prowadzonych przez Kancelarię spraw okazuje się, że kredyt, że kredyt został już spłacony.

Kancelaria jako roszczenie ewentualne domaga się wyłączenia abuzywnych klauzul waloryzacyjnych (klauzul niedozwolonych) do kursu walut obcych, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwrotu poczynionych przez Klienta nadpłat w samych ratach spłaty kredytu. Ma to również wpływ na saldo zadłużenia by uwzględniało faktycznie wypłaconą kwotę w PLN, pomniejszoną o spłacone już raty kapitałowe. Celem takiego postępowania będzie traktowanie zaciągniętego kredytu jako kredytu złotowego z dotychczasowym oprocentowaniem LIBOR. Zapisy takie mają doprowadzić do tzw. „odfrankowienia” kredytu – czyli umowa kredytu będzie obowiązywać dalej, ale bez powiązania wysokości salda zadłużenia oraz rat spłaty kredytu z kurem waluty obcej, np. CHF, Euro, Jenem japońskim, dolarem amerykańskim.

ETAP III – sprawa sądowa

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie mamy szerokie doświadczenie z prowadzeniem spraw frankowych. Spór sądowy na obecnym etapie wydaje się jedyną drogą prowadząca do poprawy sytuacji prawnej osoby/osób spłacających tzw. kredyty frankowe.

 

HTM Kancelaria Radców Prawnych Hlebowicz & Tomaszewski & Morawiec prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych, m.in. następujących banków:

 • Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.);
 • mBank (BRE Bank S.A., Mulitbank A.);
 • Bank Millennium S.A. (EURO BANK S.A.);
 • Santander Consumer Bank S.A.;
 • Getin Noble Bank S.A. (Getin Bank S.A. Oddział Hipoteczny tzw. DomBank);
 • Santander bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A.);
 • PEKAO S.A.;
 • PKO BP S.A. (NORDEA Bank polska S.A.);
 • PEKAO Bank Hipoteczny S.A.;
 • Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (EFG Eurobank Ergasias, Polbank EFG S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Raiffeusen Polbank S.A.);
 • Bank BNP Paribas S.A. (BGŻ S.A., Fortis Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

 

Szanowny Kliencie, jeżeli masz kredyt indeksowany lub denominowany prosimy o przesłanie skanu umowy na adres Kancelarii: htmkancelariarprgmail.com – a zespół Kancelarii zajmie się Waszą sprawą.

Zostaw komentarz

Proszę wprowadź swoje imię.

Proszę wprowadź komentarz.